Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
A- A A+

Instrukcja wyszukiwania w OPAC WWW

KATALOG ONLINE


Dzięki katalogowi OPAC WWW, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić dostępność dokumentu, który Cię interesuje, zamówić go, przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki czy sprawdzić stan swojego konta w bibliotece.

Na adres e-mailowy podany w bibliotece przychodzić będą powiadomienia m.in. o zrealizowanych zamówieniach czy dokumentach, którym upływa termin zwrotu.

Po wejściu na stronę pokaże się okno:

W górnej części katalogu znajduje się nazwa biblioteki a poniżej pasek z pod­sta­wo­wy­mi narzędziami ułatwiającymi pracę z katalogiem:


Szukaj wg - opcja ta umożliwia przeszukiwanie bazy biblioteki wg różnych indeksów wy­szu­ki­waw­czych.

Nowości - przegląd nowości w bibliotece w układzie alfabetycznym.

Strategia - przejście do strony budowania i modyfikacji strategii wyszukiwawczych.

 

Ikonki - pozwalają dostosować obraz dla osób słabowidzących.


 
Schowek - Przechowywane są w nim zapisane tymczasowo wyniki wyszukiwania.


Pomoc do modułu OPAC WWW.Szukaj wg– tu czytelnik ma do dyspozycji 3 zakładki:

  • Wyszukiwanie złożone – to przeszukiwanie bazy biblioteki wg różnych indeksów wy­szu­ki­waw­czych.

  • Wyszukiwanie szybkie – z tej opcji można skorzystać, jeżeli znany jest numer in­wen­ta­rzo­wy dokumentu i o­zna­cze­nie księgi inwentarzowej lub sygnatura dokumentu i o­zna­cze­nie księgi inwentarzowej.

  • Historia wyszukiwań - to zapamiętane przez system Prolib wyszukiwania czytelnika w cza­sie jednej sesji wyszukiwawczej. Kasowana jest po wylogowaniu się czytelnika z sys­te­mu.


System domyślnie przeszukuje następujące typy dokumentów: Książka oraz jej recenzja, Książka mówiona, Artykuł. Praca.

Możemy ograniczyć lub poszerzyć wyniki wyszukiwania według wybranego typu dokumentów, poprzez odznaczenie/zaznaczenie odpowiednich okienek przy ikonkach, znajdujących się pod indeksami wy­szu­ki­wa­wczy­mi.

Możemy łączyć indeksy wyszukiwawcze dzięki operatorom logicznym: I, LUB, OPRÓCZ:

 


 

Po kliknięciu w opcję Szukaj wyświetla się lista rekordów odpowiadających zapytaniu.

 
Wynik wyszukiwania możemy: wydrukować, zapisać, wysłać mailem, wybrane pozycje dodać do schowka, lub zapisać całą listę.

Przy każdym dokumencie widoczna jest ikona, dzięki której bez przechodzenia do opisu bi­blio­gra­ficz­ne­go widać, jaki to typ dokumentu np. książka, książka mówiona, artykuł.

Aby przejść do szczegółów dokumentu należy kliknąć na opis bibliograficzny lub link Wyświetl.


 

Po kliknięciu przechodzimy do szczegółów wybranego opisu bibliograficznego. Po lewej stronie opisu ma­my możliwość wyświetlenia opisu w różnych szablonach – opis formalny, szablon z etykietami oraz wyświetlić hasła związane z konkretnym opisem, które odsyłają do innych do­ku­men­tów. Pod opisem widoczne są wszystkie egzemplarze (numery inwentarzowe) z nim po­wią­za­ne.

Numer inwentarza to numer, pod którym konkretny egzemplarz został zainwentaryzowany w danej bibliotece.

Sygnatura to informuje o lokalizacji (Filia / Wypożyczalnia dla Dorosłych / Dział Dziecięcy / Książka mówiona) oraz miejscu na półce (np. 82-3). Klikając na oznaczenie lokalizacji (np. Filia nr 6) wyświetlamy ad­res, numer telefonu oraz godziny otwarcia placówki.

Status informuje czy dokument jest dostępny (można zamówić), wypożyczony (można za­re­zer­wo­wać), zamówiony (można zarezerwować). Informacja na filii (o status należy pytać w danej a­gen­dzie lub filii).

Akcja - umożliwia (lub też uniemożliwia) zamówienie wybranego dokumentu. Jeżeli w oknie znajduje się opcja Zamów, to wciśnięcie jej powoduje realizację zamówienia i zmianę statusu dokumentu z "do­stęp­ne­go" na "zamówiony".

 INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA W OPAC WWW

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na akceptację plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.