A- A A+

Organizatorzy:

Pszczyńskie Centrum Kultury, 

ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 45 51

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, 

ul. Piastowska 1, tel. 32 210 42 44

Głos Pszczyński

ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 35 65, 32 212 81 31

 

Termin nadsyłania prac: 8 grudnia 2017 r.

 Rozstrzygnięcie konkursu: 16 grudnia 2017 r., godz. 15.00, rynek w Pszczynie

 Wystawa pokonkursowa: 15 - 28 grudnia 2017 r., Czytelnia MPBP w Pszczynie

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Tematyka konkursu:

- zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej figury anioła,

- maksymalna wysokość – 30 cm.

2. Cele konkursu:

- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia,

- pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,

- przegląd różnych technik plastycznych.

3. Warunki konkursu:

- w konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także placówek pozaszkolnych z terenu powiatu pszczyńskiego,

- do konkursu będą dopuszczane prace wykonane samodzielnie bez wykorzystania gotowych elementów,

- techniki i materiały – dowolne,

każdy uczestnik może złożyć jedną pracę,

- do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne, prace grupowe nie będą oceniane,

- szkoły i placówki pozaszkolne chcące przystąpić do konkursu proszone są o wcześniejsze przeprowadzenie własnych eliminacji i przekazanie Organizatorom maksymalnie 5 najlepszych prac,

- prace należy składać w Czytelni MPBP w Pszczynie,

- prace uszkodzone nie będą oceniane,

- Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

4. Praca powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko uczestnika,

- klasa/ kategoria wiekowa,

- adres domowy, szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik,

- numer telefonu.

5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.

6. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe klasy I – III,

- szkoły podstawowe klasy IV – VI,

- szkoły podstawowe klasy VII – gimnazjum.

7. Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:

- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,

- dobór i wykorzystanie materiałów,

- estetyka pracy oraz trwałość,

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka),

- samodzielność wykonania pracy.

8. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej MPBP w Pszczynie i PCK-ul. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych prac.

10. Nagrody należy odebrać do 29 grudnia 2017 r. Nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatorów.

11. Prace należy odebrać do 5 stycznia 2018 r.

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez Organizatorów konkursu imienia i nazwiska dziecka, wieku, nazwy szkoły/placówki pozaszkolnej, do której uczęszcza oraz publikację zdjęć.

Zapraszamy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na akceptację plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.