A- A A+

 CENNIK OPŁAT

 

§ 1. Kaucje.

  1. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem powiatu pszczyńskiego wpłaca kaucję zryczałtowaną za każdą wypożyczoną książkę w wysokości 40,00 zł.
  2. Wysokość kaucji za 1 książkę może być większa o ile wartość rynkowa książki przekracza wyżej wymienioną wartość zryczałtowaną.
  3. O wysokości kaucji decyduje kierownik Biblioteki lub uprawniony pracownik.

 

§ 2. Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

  1. Wysokość odszkodowania za zagubioną lub uszkodzoną książkę ustala kierownik Biblioteki  lub uprawniony pracownik w zależności od wartości i roku wydania zagubionej lub zniszczonej książki:

- książki wydane do roku 1999: od 5,00 zł. do 50,00 zł.
- książki wydane po roku 2000: aktualna wartość rynkowa.

      2. Zagubienie lub zniszczenie jednego tomu z dzieła wielotomowego: aktualna cena rynkowa całego dzieła.   

 

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie audiobooków i filmów.

Wysokość odszkodowania za zagubiony lub zniszczony audiobook, film (tytuł) stanowi jego aktualna wartość rynkowa.

 

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie czasopism i dzienników.

Wysokość odszkodowania z zagubiony numer dziennika lub czasopism stanowi aktualna cena rynkowa numeru.

       

§ 5. Przetrzymywanie książek i filmów.

  1. Za przetrzymywanie książek, audiobooków, filmów ponad termin określony w Regulaminie MPBP, Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1,00 zł. od woluminu lub  tytułu (audiobook, film) za każdy rozpoczęty miesiąc po terminie zwrotu.
  2. Opłaty są naliczane niezależnie od wysyłanych upomnień.
  3. Koszty upomnień wynoszą:

- List zwykły: 4 zł.
- List polecony: 7 zł.
- telefoniczne (każde): 2,00 zł.

      4. Upomnienia wysłane drogą e-mailową są bezpłatne.

 

§ 6. Pozostałe usługi.

  1. Wydruk komputerowy, czarno-biały:

        - tekst i obraz: 0,50 zł.

      2. Wydruk komputerowy, kolor:

- tekst: 1,50 zł.
- obraz: 3,00 zł.

3. Ksero, tylko materiałów będących własnością biblioteki, czarno-białe:

- tekst i obraz: 0,50 zł.

4. Ksero, tylko materiałów będących własnością biblioteki, kolor:

- tekst: 1,50 zł.

- obraz: 3,00 zł.

5. Skanowanie: bezpłatne.

6. Wydanie drugiej i kolejnych kart bibliotecznych: 5 zł.

7. Koszty związane z wypożyczeniami międzybibliotecznymi pokrywa użytkownik wg aktualnie obowiązujących taryf opłat pocztowych i bibliotecznych. Użytkownik przed zamówieniem materiałów bibliotecznych jest informowany o przewidywanej wysokości opłat.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 30.01.2020 roku.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na akceptację plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.