Katalog online

Katalog online

Skorzystaj z naszego katalogu online nie wychodząc z domu  

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
A- A A+

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie po raz trzeci włączyła się w akcję Narodowego Czytania. 5 września przed budynkiem biblioteki czytano fragmenty kolejnego polskiego dzieła literackiego - "LALKI" Bolesława Prusa. Dzieło Prusa czytali: wicestarosta pszczyński - Krystian Szostak, zastępca burmistrza - Barbara Sopot - Zembok, dyrektor MPBP w Pszczynie - Teresa Musik, dziennikarka "Echa" - Renata Botor - Pławecka, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie, nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, nauczyciele i młodzież III LO w Pszczynie, STOwarzyszenie ARTystyczne "take tam..." oraz zaproszeni goście.

Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana  w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Jej celem jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami literackimi.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Niezrzeszone Koło Teatralne "take tam..." zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w Grze Terenowej z Książką" pt.:  "Zagadki Stuwiekowego Lasu".

Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy 0-3). Gracz jest traktowany jako opiekun oraz pomoc uczestników.

Impreza odbędzie się 7 czerwca w godzinach 10.00 - 14.00 na terenie całego miasta.

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja w Grze. Dokonuje się jej osobiście w przededniu Gry w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie od godziny 9.00 do 15.30 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu 90 uczestników Gry.

Pierwszeństwo w rejestracji w Grze mają osoby, które dokonały wcześniejszej internetowej rezerwacji miejsc (do 5 czerwca 2014r. pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Zapraszamy serdecznie!

 

REGULAMIN

 

I. Organizatorzy Gry

1. Organizatorami gry miejskiej „Noc z książką” (zwanej dalej Grą), która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2014 roku w godzinach od 10.00 do 14.30 na terenie Pszczyny są: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Niezrzeszone Koło Teatralne „take tam…” (zwani dalej Organizatorami).

2. Reprezentantami Organizatorów są:

a) Pani Teresa Musik – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie

b) Pan Jakub Pieczka – Niezrzeszone Koło Teatralne „take tam…”

3. Organizatorzy zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny z Regulaminem.

4. Organizatorzy poprzez swoich reprezentantów mają za zadanie rozstrzygać wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem regulaminu Gry i podejmują wiążące decyzje wobec Graczy dotyczące realizacji postanowień niniejszego regulaminu. Reprezentanci mogą zmieniać postanowienia niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Decyzje reprezentantów Organizatorów są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia wobec Graczy.

 

II. Rejestracja w Grze

1.W Grze może wziąć udział nie większa liczba uczestników niż 90 osób (30 drużyn 3-osobowych).

2.Udział w Grze jest bezpłatny.

3. Rejestracja Gracza jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

4. Rejestracji w Grze dokonuje się osobiście w przededniu Gry w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie od godziny 9.00 do 15.30 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu 90 uczestników Gry.

5. Pierwszeństwo w rejestracji w Grze mają osoby, które dokonały wcześniejszej internetowej rezerwacji miejsc (do 5 czerwca 2014r. pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Gracza nie stanowi jeszcze gwarancji udziału w Grze. Gwarancją udziału w Grze jest zarejestrowanie Gracza na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie ustne dane Graczowi przy rejestracji przez obsługę Gry, że zgłaszany przez Gracza zespół mieści się pod względem liczebności w limicie 90 uczestników Gry.

7. Elementem identyfikującym Gracza jest otrzymany w trakcie rejestracji identyfikator Gry. Identyfikator Gry otrzymany w trakcie rejestracji przez Gracza musi być przez niego
i członków jego zespołu noszony w trakcie Gry w miejscu widocznym dla obsługi Gry.

8. Zarejestrowani Gracze muszą stawić się w punkcie Startu Gry (Ratusz) najpóźniej o godzinie 9.50.

9.Jeśli Gracz nie zgłosi się na start Gry jest to traktowane jako rezygnacja
z udziału w Grze.

10. Przystępując do Gry Gracz zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności do przestrzegania jego postanowień.

11. Przystępując do Gry Gracz zgadza się na bycie fotografowanym przez oficjalnego fotografa Gry i wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć z przebiegu Gry w działaniach informacyjnych po jej zakończeniu.


III. Zasady Gry

1. Zasady Gry opisane są wyłącznie w poniższym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem. Wszelkie inne informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.

2.  Gracz uczestniczący w Grze to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz:

a/ bierze udział w Grze indywidualnie lub zaprosiła do zespołu dwie osoby fizyczne (dorośli lub dzieci), które stają się członkiem zespołu.

b/ podpisała w trakcie rejestracji do Gry oświadczenie akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu.

c/ nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

d/ Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy 0-3). Gracz jest traktowany jako opiekun oraz pomoc uczestników.

3. Członek zespołu nie jest uprawniony do odbioru Nagrody Głównej, do czego uprawniony jest tylko Gracz.

4. Przystępując do Gry Gracz bierze na siebie na cały czas trwania Gry pełną odpowiedzialność prawno-cywilną za siebie oraz członków swojego zespołu. Odpowiedzialność obejmuje szkody poniesione przez Gracza i/lub członka zespołu oraz szkody wyrządzone na Graczu i/lub członku jego zespołu.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Graczy
i członków ich zespołów podczas trwania Gry.

6. Organizatorzy nie rozstrzygają sporów między Graczami. Organizatorzy nie rozstrzygają też sporów między Graczami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone przez Grę.

 

IV. Przebieg Gry i nagrody Gry

1.Gra podzielona jest na trzy etapy, które odbywać się będą w dniu 7 czerwca 2014r. między godziną 10.00 a 14.00 na terenie Pszczyny:

a/ W etapie I biorą udział wszyscy zarejestrowani Gracze.

b/ W etapie II biorą udział Ci Gracze, którzy poprawnie rozwiążą zadania etapu I opisane
w Karcie Gry etapu I oraz zgłoszą się do punktu zbiorczego opisanego w Karcie Gry etapu I. 

c/ W etapie III biorą udział Ci Gracze, którzy poprawnie rozwiążą zadania etapu II opisane
w Karcie Gry etapu II. 

d/ Zakończeniem III etapu Gry jest sytuacja, w której Gracz zakończy jako pierwszy Grę rozwiązując poprawnie zadanie opisane w Karcie Gry etapu III. Tak wyłoniony Gracz zostaje zwycięzcą Gry i zdobywcą Nagrody Głównej.

2. Ogłoszenie wyników Gry i wskazanie Gracza otrzymującego Nagrodę Główną odbędzie się tego samego dnia do godziny 14.30 w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie.

3. Nagroda Główna za zwycięstwo w Grze to książki tematyczne oraz nagrody rzeczowe.

4. Dla Graczy, którzy poprawnie wykonają zadania III etapu Gry i zakończą Grę na miejscu drugim i trzecim przewidziane są nagrody dodatkowe.

5. Przewidziane są nagrody dodatkowe, których zdobywcy zostaną wybrani spośród wszystkich Graczy, którzy poprawnie wykonają zadania III etapu Gry i zakończą Grę na miejscu czwartym i kolejnych.

6. Nagród nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.

7. W trakcie Gry Gracze mogą poruszać się wyłącznie pieszo.

8. W trakcie Gry Gracze nie mogą rozdzielać się w ramach swoich zespołów.

9. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i Gracze są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

V. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej

2. Regulamin znajduje się do wglądu w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie, w godzinach pracy Biblioteki.

3. Gra ma charakter Konkursu, który nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004, Nr. 4, poz 27 z późniejszymi zmianami).

 

REGULAMIN GRY

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na akceptację plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.